Oferta:

   Oprogramowanie

   Rozwiązania

   Centrale

   Telefony

   Telefony VoIP

   Bramofony

   Domofony

   Urządzenia audio

   Inne


   Gdzie kupić:

   Znajdź Dystrybutora


   Warto przeczytać:

   Upgrade systemu 

   Auto-provisioning

   Centrala w abonamencie

   Rozwiązania CRM 

   Zaawansowany IVR 

   Rozwiązania medyczne

ConsoleCTI


ConsoleCTI to przyjazny i wydajny system do obsługi masowego ruchu telefonicznego.  Ze względu na swoje możliwości oprogramowanie ConsoleCTI znajdzie zastosowanie w dużych instytucjach z obsługą ruchu przez wielu konsultantów jednocześnie, centrach zarządzania, na stanowiskach dyspozytorskich i współczesnych sekretariatach. Współpracuje z hybrydową centralą Slican lub serwerem NCP.

ConsoleCTI ułatwia  współpracę z telefonem systemowym, przez obsługę połączeń na ekranie monitora, na którym czytelnie i intuicyjnie wyświetlane są: stany numerów wewnetrznych, lista kontaktów, historia połączeń. Ekranowa klawiatura telefonu i książka telefoniczna wspomaga korzystanie z funkcjonalności linii i wykonywanie połączeń.

Funkcjonalność linii

Podstawowym zadaniem realizowanym przez usługę jest grupowanie wielu połączeń ruchu przychodzącego lub wewnętrznego, na pojedynczy wirtualny numer w centrali, tzw. linię, o pewnej zaprogramowanej liczbie kanałów. Wszystkie połączenia mogą być jednocześnie obserwowane i obsługiwane przez wielu konsultantów. Każdy z nich ma możliwość podglądu numeru osoby dzwoniącej i wyboru, którego z klientów obsłużyć w pierwszej kolejności. Obsługiwane połączenie można tymczasowo zaparkować lub przekazać do realizacji przez inną osobę. W przypadku połączeń wychodzących, konsultanci mogą wykonywać połączenia przez zarezerwowaną linię, umożliwiając prezentowanie się jej numerem. Dzięki ukryciu numeru własnego unikają oddzwaniania klientów bezpośrednio na swój numer, połączenia zwrotne zostaną skierowane ponownie na numer linii.


 

Funkcjonalność


Aplikacja ConsoleCTI przeznaczona jest do wspomagania stanowisk telefonicznych, w zakresie:

 • obsługi dużej ilości połączeń przychodzących przez wielu konsultantów
 • rozdziału ruchu na grupy połączeń w sprawie różnych zagadnień
 • zestawiania połączeń wychodzących z prezentacją jednym numerem
 • wspomagania w czynnościach odbierania, parkowania i przekazywania połączeń
 • prezentacji stanów połączeń (ruch przychodzący, wychodzący, zawieszony)
 • informacji o godzinie połączenia, czasie trwania, osobie odbierającej, sposobie obsługi i rodzaju połączenia
 • prezentacji stanów telefonów wewnętrznych (wolny, zajęty, DND)
 • identyfikacji dzwoniącego
 • zarządzania połączeniami zaparkowanymi
 • przeglądania książki numerów wewnętrznych oraz książki publicznej w centrali
 • przeszukiwania historii połączeń
 • nagrywania i odsłuchu przeprowadzonych konsultacji

Program działa domyślnie w trybie pełnoekranowym, co nie pozwala na jednoczesne korzystanie z innych programów na jednym monitorze. Zalecane jest wykorzystanie drugiego monitora np.dotykowego, choć program sprawdza się również ze standardowym ekranem i obsługą "myszką".

 

Struktura i działanie


Aplikacja domyślnie otwiera się w trybie pełnoekranowym prezentując przyjazny i intuicyjny interface użytkownika składający się z dwóch paneli

W lewym panelu:

Wyświetlana jest nazwa użytkownika na niebieskim tle oraz trzy przyciski akcji (zielona słuchawka - podjęcie połączenia, czerwona słuchawka - rozłączenie, P - parkowanie) oraz takie informacje jak - numer dzwoniącego, czas połączenia, nazwę kanału przez który połączenie jest realizowane. Poniżej znajdują się przyciski związane z "Numerem własnym" i zadeklarowanymi przez użytkownika Liniami. Pozwalają one na interaktywną pracę za pomocą ekranu dotykowego lub myszy komputerowej. Wygląd przycisku, kolor lampki, kolor i zachowanie przycisku, parametry liczbowe - wskazują na aktualny stan telefonu i połączeń.

 

Prawy panel posiada 4 zakładki: Kontakty, Historia, Telefon, Książka:

1. Zakładka Kontakty

Umożliwia wyświetlanie kontaktów z książki telefonicznej. Do prawego panelu można przypiąć ważne dla uzytkownika grupy kontaktów w postaci "batonów". Każdą grupę można personalizować przesuwając myszką „baton” kontaktu w dowolne miejsce panelu, co pozwala na szybki dostęp do każdego kontaktu. 

2. Zakładka Historia

Pozwala na wyświetlenie historii połączeń  linii  zaprogramowanych w telefonie systemowym, na który zalogowany jest program ConsoleCTI.  Widoczne są wszystkie połączenia zapamiętane przez centralę. W każdej pozycji widoczny jest numer dzwoniącego i komentarz, data i czas realizacji połączenia, dodatkowe informacje typu numer wybrany lub osiągnięty oraz ikona wskazująca czy nagranie zostało nagrane.

3. Zakładka Telefon

Okno z klawiaturą numeryczną, które pozwala na wybranie numeru i wykonanie połączenia za pomocą ekranu dotykowego lub myszy komputerowej. 

4. Zakładka Książka

Po lewej stronie okna widoczny jest panel Grupy, w którym znajduje się lista grup do jakich należą numery znajdujące się w książce telefonicznej. Użytkownik programu ConsoleCTI może dodawać, edytować i usuwać grupy. Jeżeli nie posiada on zdefiniowanych w centrali uprawnień do edycji książki publicznej wszelkie jego operacje na grupach będą dotyczyły jedynie prywatnej książki telefonicznej. W celu utworzenia nowej grupy należy zaznaczyć grupę wyższego rzędu, w której tworzona grupa ma się znaleźć i kliknąć w przycisk Dodaj. Wprowadzenie nazwy grupy i jej zatwierdzenie spowoduje dodanie nowej grupy w odpowiednim miejscu panelu po lewej stronie.

W panelu po prawej stronie okna, zatytułowanym Książka, widoczne są poszczególne kontakty. Kontakty widoczne w tym panelu zależą od zaznaczenia dokonanego w panelu po lewej stronie. Wśród kontaktów znajdują się numery wewnętrzne centrali, numery z publicznej książki telefonicznej oraz numery wpisane przez danego użytkownika do prywatnej książki telefonicznej. Można wyświetlić wszystkie kontakty lub należące do określonej grupy. Żeby kontakt dodać do ulubionych należy zaznaczyć gwiazdkę po jego prawej stronie.

 

Wymagania sprzętowe


Podstawowe składniki systemu.

 • Dowolna centrala hybrydowa Slican z fw 6.22 i wyższym lub serwer NCP
 • telefony systemowe Slican 
 • aplikacja ConsoleCTI
 • licencja na aplikację
 • komputer z monitorem lub komputer typu Touchscreen

Uwaga! Aplikacja ConsoleCTI współpracuje z centralami wyposażonymi w firmware 6.22 lub wyższym

Wymagania minimalne komputera

W celu zainstalowania aplikacji SLICAN ConsoleCTI spełnione muszą zostać następujące wymagania minimalne:

 • Taktowanie komputera: > 1,8 GHz
 • Pamięć RAM komputera: minimum 2GB
 • Karta graficzna: zgodna z DirectX 9
 • System operacyjny: WindowsXP SP3 lub nowszy
 • Przeglądarka: Internet Explorer 8 lub nowsza
 • Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft .NET Framework 4.0 lub nowszy

Na komputerze, który nie spełnia powyższych wymagań minimalnych możliwe jest zainstalowanie aplikacji, ale będzie ona działała wolno lub nie będzie w pełni funkcjonalna. 

 

System jest licencjonowany na ilość stanowisk. Jedno stanowisko - jedna licencja.

folder
Lepsza
Komunikacja

pobierz
program