Oferta:

   Oprogramowanie

   Rozwiązania

   Centrale

   Telefony

   Telefony VoIP

   Bramofony

   Domofony

   Urządzenia audio

   Inne


   Gdzie kupić:

   Znajdź Dystrybutora


   Warto przeczytać:

   Upgrade systemu 

   Auto-provisioning

   Centrala w abonamencie

   Rozwiązania CRM 

   Zaawansowany IVR 

   Rozwiązania medyczne

Slican DECT IP


Bezprzewodowy system Slican DECT IP współpracuje z centralami wyposażonymi w łącza VoIP. System ten gwarantuje pełną swobodę ruchu na terenie całej firmy i bezzakłóceniowe przekazywanie prowadzonych rozmów w trakcie przemieszczania się. Jakość dźwięku jest zawsze wysoka, niezależnie od miejsca prowadzonej rozmowy.

System Slican DECT IP oparty o rozwiązanie RTX współpracuje z wszystkim centralami IP Slican. Obszar zasięgu systemu Slican DECT IP zależy od ilości zainstalowanych baz DECT i miejsca ich zainstalowania. System dopuszcza zainstalowanie do 254 baz DECT komunikujących się ze sobą i serwerem telekomunikacyjnym przy użyciu protokołu SIP. System pozwala na zarejestrowanie do 1000 słuchawek (max. 30 słuchawek do bazy) - dokładna ich ilość zależy od zastosowanej centrali Slican i wykupionych licencji. Użytkownik systemu Slican DECT IP jest standardowym abonentem centrali ze wszystkimi przywilejami do realizacji połączeń telefonicznych wychodzących i odbierania połączeń przychodzących.

Istotną cechą Slican DECT IP jest jego pełna integracja poprzez wykorzystanie zasobów central Slican do zarządzania systemem. Nie ma potrzeby korzystania z jakichkolwiek dodatkowych komputerów / serwerów.


Słuchawka w systemie Slican DECT IP zapewnia:

 W ofercie słuchawki RTX8430, RTX8630 oraz wodo i pyło odporna RTX8830 (standard IP65) .

Pojemność maksymalna centrali MAC-6400 IPL-256  IPM-032  IPU-14  IPS-08
Ilość baz 254  254  254  254  254
Protokół transmisji między bazami  SIP  SIP  SIP  SIP  SIP
Ilość słuchawek

 1000
(30 na bazę)

  1000
(30 na bazę)
 1000
(30 na bazę)
  1000
(30 na bazę)
 1000
(30 na bazę) 
Rodzaj transmisji radiowej  DECT GAP DECT GAP DECT GAP DECT GAP DECT GAP
Ilość jednocześnie prowadzonych rozmów  32* (10 na 1 bazę)  64* (10 na 1 bazę)  64* (10 na 1 bazę)  16 (10 na 1 bazę)  8 na 1 bazę**

* zależy od typu zastosowanej karty VoIP

** zależy od wersji modelu centrali

UWAGA! Dla zachowania wysokiej jakości połączeń zalecana ilość słuchawek, które pozwolą na optymalne wykorzystanie systemu nie powinna być większa niż 3-krotność ilości jednoczesnych rozmów.


ulotka
produktu

folder
Lepsza
Komunikacja

Fair Play