Oferta:

   Oprogramowanie

   Rozwiązania

   Centrale

   Telefony

   Telefony VoIP

   Bramofony

   Domofony

   Urządzenia audio

   Inne


   Gdzie kupić:

   Znajdź Dystrybutora


   Warto przeczytać:

   Upgrade systemu 

   Auto-provisioning

   Centrala w abonamencie

   Rozwiązania CRM 

   Zaawansowany IVR 

   Rozwiązania medyczne

BillingMAN: system rozliczeń z modułem grafiki


Program BillingMAN jest aplikacją, której zadaniem jest rozliczanie połączeń telefonicznych dokonywanych za pośrednictwem serwerów Slican (z wyjątkiem ITS IP PBX) BillingMAN jest programem, który pozwala na precyzyjne dokonanie retaryfikacji rozmów dla poszczególnych abonentów niezależnie od sposobu zaliczania, oraz ich analizę, także graficzną.

System BillingMAN pozwala na poprawne rozliczenie połączeń bez względu na to czy operator nalicza połączenia minutowo czy na podstawie liczby impulsów. Jednocześnie system wspomaga użytkownika w takich sytuacjach jak rozliczanie połączenia z marżą naliczaną za połączenie przez właściciela centrali oraz dla połączeń z opłatą wstępną. W systemie BillingMAN możliwe jest poprawne rozliczanie połączeń w przypadku gdy w trakcie trwania okresu obliczeniowego nastąpiła zmiana cen w cenniku operatora. BilingMAN wszystkich obliczeń dokonuje bez obciążania centrali czyli można pracować na danych pobranych w trybie offline.

 Cechy programu BillingMAN:

BillingMAN.plus jest rozszerzeniem programu BillingMAN.  Zaimplementowany  moduł analizy sprawia, iż aplikacja jest doskonałym narzędziem dla osób / firm zajmujących się analizą ruchu telefonicznego. Pozwala w prosty sposób obliczyć ilość i koszty generowanych połączeń. Dzięki danym zestawionym w postaci tabel oraz wykresów możemy szybko i wygodnie prezentować wyniki analizy. Informacje uzyskane za pomocą modułu Analizy mogą dać Państwu odpowiedź na pytanie czy ruch telefoniczny w Państwa firmie jest prawidłowo zorganizowany i jakie ewentualnie należy przedsięwziąć środki, aby go usprawnić.

 Podstawowe cechy funkcjonalne programu BillingMAN.plus

W celu zaprezentowania użytkownikowi możliwości wersji BillingMAN.plus, każdy program BillingMAN jest standardowo wyposażony w wersję trialową rozszerzenia BillingMAN.plus (czas funkcjonowania to ok. 15 godzin). Po upłynięciu tego okresu program będzie pracował jedynie z możliwościami aplikacji BillingMAN.
W celu korzystania z pełnych możliwości oferowanych przez program konieczny jest zakup licencji.
Dla central starszych takich jak CCA-2720 i NCT-1248 przeznaczony jest program BillingMAN_CCA_NCT.


folder
Lepsza
Komunikacja

instrukcja
obsługi
wiki

pobierz
program