Genertor opisu przycisków BRV
BRV

Przycisk Górny:

Czcionka:Kolor:Rozmiar:
Pole 1:
Pole 2:
Pole 3:Przycisk Dolny:

Czcionka:Kolor:Rozmiar:
Pole 1:
Pole 2:
Pole 3:

Przykłady stylów:
Styl 1:Styl1Styl1
Styl 2:Styl2Styl2
Styl 3:Styl3Styl3
Styl 4:Styl4Styl4
 

Fair Play